English to Punjabi Meaning :: cut

Cut :
ਕੱਟ
- ਕੱਟcuterਖੂਬਸੂਰਤਕਟੌਤੀ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a share of the profits(2) (film(3) a trench resembling a furrow that was made by erosion or excavation(4) a step on some scale(5) a wound made by cutting(6) a piece of meat that has been cut from an animal carcass(7) a remark capable of wounding mentally(8) a distinct selection of music from a recording or a compact disc(9) the omission that is made when an editorial change shortens a written passage(10) the style in which a garment is cut(11) a canal made by erosion or excavation(12) a refusal to recognize someone you know(13) in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball(14) (sports(15) the division of a deck of cards before dealing(16) the act of penetrating or opening open with a sharp edge
Verb(1) separate with or as if with an instrument(2) cut down on; make a reduction in(3) turn sharply; change direction abruptly(4) make an incision or separation(5) discharge from a group(6) form by probing, penetrating, or digging(7) style and tailor in a certain fashion(8) hit (a ball(9) make out and issue(10) cut and assemble the components of(11) intentionally fail to attend(12) be able to manage or manage successfully(13) give the appearance or impression of(14) move (one's fist(15) pass directly and often in haste(16) pass through or across
Adjective(1) separated into parts or laid open or penetrated with a sharp edge or instrument(2) fashioned or shaped by cutting(3) with parts removed(4) made neat and tidy by trimming(5) (used of grass or vegetation(6) (of pages of a book(7) (of a male animal(8) (used of rates or prices(9) mixed with water

Show Examples
(+)

(1) Residents in these areas had to wait until the second week of August this year for grass to be cut and the estates brought up to basic standard.(2) that was the unkindest cut of all(3) blood ran from a cut on his jaw(4) I had to present Michael with a great big sabre to cut the cake - we had a real laugh with it.(5) they've cut back on costs(6) He explained that they were the sites where millstones were cut from the outcrops of Millstone Grit.(7) Forgetting to offer the cards to be cut , or any kind of misdeal is a fault.(8) Who would want to cut a hole in the ice and dive beneath it, when you can go to the tropics and do it without a drysuit?(9) Her cerulean wool suit, finely cut and quite modern, gave her a bit of a sophisticated air.(10) Meanwhile, back in reality, I deserve a cut of the firm's profits for the forthcoming financial year.(11) a deep cut on the thigh(12) the following aircraft cut across to join him(13) Individual garnets were cut from selected samples, crushed in a mortar and pestle and sieved.(14) It was when I pulled my hand away when I realized that the ring on his finger had cut my skin and it was now bleeding.(15) One person used the scissors repeatedly before he quit the stage, taking time to consider each cut .(16) Man Power is a story of cool cut suits and separates that focus on strong masculine lines.
Related Words
Synonyms
Adjective
Noun
8. piece ::
ਟੁਕੜੇ
9. share ::
ਸ਼ੇਅਰ
10. haircut ::
ਕਟਵਾ
11. blow ::
ਝਟਕਾ
12. insult ::
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ
13. reduction ::
ਕਮੀ
14. style ::
ਸ਼ੈਲੀ
15. undercut ::
undercut
16. cutting ::
ਕੱਟਣ
17. stinger ::
stinger
18. snub ::
ਆਹਤ ਹੈ
19. swing ::
ਸਵਿੰਗ
20. deletion ::
ਹਟਾਉਣ
21. track ::
ਟਰੈਕ
22. cut of meat ::
ਮੀਟ ਦੇ ਕੱਟ
Verb
24. chop ::
chop
26. pick ::
ਚੁਣੋ
27. carve ::
ਧਾਰਨ
28. reduce ::
ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
29. shorten ::
ਛੋਟਾ
30. delete ::
ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ
31. discontinue ::
ਬੰਦ
32. cross ::
ਪਾਰ
33. skip ::
ਨੂੰ ਛੱਡ
34. geld ::
geld
36. ignore ::
ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
37. burn ::
ਸਾੜ
38. prune ::
ਛਾਂਗਣਾ
39. hack ::
ਹੈਕ
41. trend ::
ਰੁਝਾਨ
42. tailor ::
ਵਿਸ਼ੇਸ਼
44. make out ::
ਪਤਾ ਕਰਨਾ
Antonyms
1. attend ::
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ
Different Forms
cut, cuter, cutest, cuts
English to Punjabi Dictionary: cut

Meaning and definitions of cut, translation in Punjabi language for cut with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cut in Punjabi and in English language.

Tags for the entry "cut"

What cut means in Punjabi, cut meaning in Punjabi, cut definition, examples and pronunciation of cut in Punjabi language.

English to Punjabi Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Worship
ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ, ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਪੂਜਾ, ਬਲੀ, ਪੰਥ, ਸੇਵਾ, , ਦੀ ਸੇਵਾ, ਧਰਮ, ਨਿਹਚਾ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ, ਗੀਤ, ਪ੍ਰਣਾਮ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ, ਵਿਆਪਕ, ਪਿੱਛਾ, ਬੋਧ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸੰਸਕਾਰ, ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਨੰਦ, ਭੇਟ, ਦੀ, ਕੀਮਤ, ਮੁੱਲ, ਕਾਰਵਾਈ, ਐਕਟ, ਹਾਜ਼ਰ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਨੰਦ, ਛੁਡਾਊਭਗਤੀ ਨੂੰ, , ਪੁਛਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭੈ, ਮਹਿਮਾ ਦੇ, ਗੀਤ, ਸਲਾਮੀ, ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਮਧ੍ਧ ਨੂੰ, ਭਰੋਸਾ, ਨਰਸ, ਮੰਤਰੀ, ਦਾ ਆਨੰਦ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.