English to Punjabi Meaning of set - ਸੈੱਟ '


Set :
ਸੈੱਟ '

ਸੈੱਟ ', ਕਿੱਟ, ਭੀੜ, ਇੱਜੜ, Shoal, ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰਿੰਗ, ਗੁੱਛਾ, ਸੂਟ, ਪਾਰਸਲ, ਮੁਕੱਦਮੇ, ਬੈਚ, ਫੈਸ਼ਨ

ਪਾ, ਸਥਾਪਤ, ਵਿੱਚ ਪਾ, ਸੈੱਟ ', ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਕਰ, ਸ਼ਾਮਲ, ਨੌਕਰੀ, ਸ਼ੁਰੂ, ਨਿਰਧਾਰਤ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੇਸ਼, ਲਗਾ, ਲੇਵੀ, ਵਸਣ, ਨਿਯੁਕਤ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਰੱਖ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਬਰਕਰਾਰ, ਥੱਲੇ ਜਾਓ, ਸਿੰਕ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਡੁੱਬੇ ਜਾ, ਫੇਲ, ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ, ਬੈਠ, ਲਈ ਬੈਠ, ਦਿਓ,, ਪੀਅਰਸ, ਪੈਦਾ, ਪਕੜਨਾ, ਸਥਿਤੀ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜੰਮ, ਧਿਆਨ, ਫ੍ਰੀਜ਼, ਆਈਸ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਵਰਤਣ ਲਈ, ਪੂਰਾ, ਕੰਮ, ਲਾਭ, ਯੋਗਦਾਨ, ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਚੋਰੀ, ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ, ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ, ਦੂਰ ਲੈ, ਸਜਾਉਣ, ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ, ਿਨਪਟਾਰਾ, ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ, ਲਈ ਕ੍ਰਮ, ਸੰਗਠਿਤ, ਐਰੇ, ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਪ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵੰਡਣ, ਸੇਵਾ, ਅਪ ਡਿਸ਼, ਕਵਰ, ਛੱਤ, ਚੋਗ਼ਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਣਾ, ਬਾਜ਼ੀ, ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਵਾਪਸ, ਜਾਣਾ, ਚਾਹੁੰਨਾ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਸਤਰ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਏਮਬੈਡ, ਸੀਟ, ਫਰੇਮ, ਚੰਗੀ, ਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਬੂ, ਨੂੰ ਕਾਬੂ, ਲਗਾਮ, ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਿੱਚ, ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਸਰਤ, ਗੇਜ, ਨੂੰ ਠੀਕ, ਮੁੱਲ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਝਾਂਕਨਾ, ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ, ਸੱਮਝੇ, ਢਾਲ਼ਦੇ, ਟਿਊਨ, ਕੁੰਜੀ, ਉਧਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ, ਭਰੋਸਾ, ਤੇਜ, ਘੁਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਨਾ, ਘਟਾਉਣ, ਬਦਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਬਣਾਉਣ, Lodge, ਰੂਟ, ਪੌਦਾ

ਸਥਿਰ, ਸੈੱਟ ', ਅਜੇ ਵੀ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਦੇ ਇਰਾਦੇ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ, ਰੋਜਾਨਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਲਗਾਤਾਰ, ਆਮ, ਡੋਬ, ਡੁੱਬੇ

ਪ੍ਰੀਪ੍ਰੀਸੈੱਟਸੈੱਟਸਮੂਹਸਬ-ਅਣ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of set in English
Noun(1) a group of things of the same kind that belong together and are so used(2) (mathematics(3) several exercises intended to be done in series(4) representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production(5) an unofficial association of people or groups(6) a relatively permanent inclination to react in a particular way(7) the act of putting something in position(8) a unit of play in tennis or squash(9) the process of becoming hard or solid by cooling or drying or crystallization(10) evil Egyptian god with the head of a beast that has high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris(11) the descent of a heavenly body below the horizon(12) (psychology(13) any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals
Verb(1) put into a certain place or abstract location(2) fix conclusively or authoritatively(3) decide upon or fix definitely(4) establish as the highest level or best performance(5) put into a certain state; cause to be in a certain state(6) fix in a border(7) make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc(8) set to a certain position or cause to operate correctly(9) locate(10) disappear beyond the horizon(11) adapt for performance in a different way(12) put or set (seeds, seedlings, or plants(13) apply or start(14) become gelatinous(15) set in type(16) put into a position that will restore a normal state
Adjective(1) (usually followed by `to' or `for'(2) fixed and unmoving(3) situated in a particular spot or position(4) set down according to a plan(5) being below the horizon(6) determined or decided upon as by an authority(7) converted to solid form (as concrete
Examples of set in English
(1) she had set her hair on small rollers(2) I don't think either one of us comes to the set , or to rehearsals, with preconceived notions of how the scene is going to be.(3) set the fire(4) the hostages were set free(5) It is hard to get going again, hard to get the sails up and set them after the beatings we got.(6) At the end of the set of nine games, the player who has the lowest cumulative score is the winner.(7) a safe distance from shore all sails were set(8) In the past all I had to do was just set the oven temperature and the length of time I wanted to cook.(9) We were advised to order set meals as the a-la-carte items are more expensive.(10) An official date has been set for the opening of Maldon's Combined Military Services Museum.(11) Her heart needed to be set at rest over whether she would ever see him face to face or not.(12) As with the rest of cast, filming in South Africa was an adventure both on set and off.(13) he had his own set of values(14) Writing down the story of my life as it happens is an interesting task I set myself.(15) So for the party interior scenes we didn't have a props person or an art director on set .(16) the Home Secretary set in motion a review of the law
Related Phrases of set
(1) set out ::
ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ
(2) set aside ::
ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ
(3) set the table ::
ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ
(4) set forth ::
ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ
(5) to set ::
ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ
(6) set in ::
ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ
(7) set on ::
'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ
Synonyms
Adjective
1. fixed ::
ਸਥਿਰ
2. inflexible ::
ਦ੍ਰਿੜਤਾ
3. stock ::
ਸਟਾਕ
4. ready ::
ਤਿਆਰ
5. determined to ::
ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ
6. opposed to ::
ਦਾ ਵਿਰੋਧ
8. determined ::
ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
10. laid ::
ਰੱਖਿਆ
Noun
12. group ::
ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ
13. clique ::
ਗੁੱਟ
14. kit ::
ਕਿੱਟ
15. service ::
ਸੇਵਾ
16. posture ::
ਆਸਣ
17. scenery ::
ਨਜ਼ਾਰੇ
18. session ::
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ
19. readiness ::
ਤਿਆਰੀ
21. stage set ::
ਪੜਾਅ ਸੈੱਟ ਹੈ
22. circle ::
ਸਰਕਲ
23. bent ::
ਧਾਰਨਾ
Verb
26. be situated ::
ਸਥਿਤੀ
27. fix ::
ਨੂੰ ਠੀਕ
28. adorn ::
ਚਾਹੁੰਨਾ
29. lay ::
ਰੱਖ
30. assign ::
ਨਿਰਧਾਰਤ
31. apply ::
ਨੂੰ ਲਾਗੂ
32. decide on ::
'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
33. direct ::
ਸਿੱਧੀ
34. establish ::
ਸਥਾਪਤ
35. adjust ::
ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ
36. solidify ::
ਮਜ਼ਬੂਤ
37. go down ::
ਥੱਲੇ ਜਾਓ
38. sic ::
SIC
39. place ::
ਸਥਾਨ ਨੂੰ
40. fructify ::
ਹਕੀਕਤ '
41. gear up ::
ਅਪ ਸਾਮਾਨ
43. localize ::
ਸਥਾਨਕ
44. arrange ::
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
45. countersink ::
countersink
46. mark ::
ਨਿਸ਼ਾਨ
47. plant ::
ਪੌਦਾ
48. define ::
ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ
49. coiffe ::
coiffe
50. determine ::
ਪਤਾ ਕਰਨ
51. jell ::
ਮਿਲਾ
52. typeset ::
typeset
Antonyms
1. loose ::
ਢਿੱਲੀ
2. loosen ::
ਉਸਦੀ
3. unloose ::
ਤਸਮਾ
Different Forms
preset, presets, set, sets, subset, subsets, unset
Word Example from TV Shows
Our fellow men and women
who set aside their differences...

Our fellow men and women who SET aside their differences...

Game of Thrones Season 8, Episode 4

Like what? Your incomplete set
of Star Trek collector plates?

Like what? Your incomplete SET of Star Trek collector plates?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6

Oh. Now, what about our 3-D chess set?

Oh. Now, what about our 3-D chess SET?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 10

You and that boy beat him with clubs
while you set your wolf on him.

You and that boy beat him with clubs while you SET your wolf on him.

Game of Thrones Season 1, Episode 2

I'll set the sail.

I'll SET the sail.

Vikings Season 1, Episode 1

English to Punjabi Dictionary: set

Meaning and definitions of set, translation in Punjabi language for set with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of set in Punjabi and in English language.

Tags for the entry 'set'

What set means in Punjabi, set meaning in Punjabi, set definition, examples and pronunciation of set in Punjabi language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History